Ochrana osobních údajů

Markéta Mrkvová, IČO: 07185260 (nejsem plátce DPH), se sídlem Fryčajova 148, Brno, 61400, zapsaná v Živnostenském rejstříku
v Brně od 4. 6. 2018 dále jen “provozovatel” provozuje webové stránky https://www.copyarcher.cz, dále jen “webová stránka”.

Jste-li návštěvníkem webové stránky, účastníte se soutěží, odebíráte novinky nebo zakupujete služby a produkty či si je stahujete, tak Provozovateli poskytujete své osobní údaje. Provozovatel údaje zpracovává a odpovídá za jejich bezpečnost. Vaše osobní údaje jsou chráněny a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správcem osobních údajů je:
Markéta Mrkvová, IČO: 07185260. Jako správce spravuje vaše údaje a určuje, za jakým účelem a jak dlouho budou vaše údaje zpracovávány. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využívá.

Vaše osobní údaje Provozovatel zpracovává především proto, abych mohl poskytovat co nejkvalitnější služby.

Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední společné akce.

Předávání osobních údajů třetím osobám.
Provozovatel využívá vybrané poskytovatele služeb pro potřebné zpracování zakázky.

Jak můžete Provozovatele kontaktovat?
Ať už máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, kontaktujte Provozovatele na e-mailové adrese: mrkvovama@gmail.com

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii
Vaše data jsou zpracovávány výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Vaše data jsou v bezpečí. Provozovatel přijal technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu a zabezpečil vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv.
Pokud budete chtít některého z nich využít, kontaktujte Provozovatele na emailové adrese: mrkvovama@gmail.com
– Máte právo na informace, které si právě nyní čtete.
– Díky právu na přístup můžete Provozovatele kdykoli vyzvat a do 30 dnů doloží, jaké vaše osobní údaje zpracovává a proč.
– Pokud se u něco změní nebo shledáte vaše osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
– Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že Provozovatel zpracovává vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádí zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
– Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
– Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Provozovatel na vás nechce zapomenout, ale pokud si to budete výslovně přát, Provozovatel toto zajistí. V takovém případě vymaže veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuje 30 dnů. V některých případech je Provozovatel vázán zákonnou povinností a např. musí evidovat vystavené daňové doklady po dobu stanovenou zákonem. V tomto případě smaže všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným právním předpisem. O dokončení výmazu vás bude informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že Provozovatel s vašimi údaji nezachází v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Provozovatel bude rád, pokud nejprve o tomto podezření informujete jej, aby s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost
Provozovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů. Bez vašeho souhlasu také vaše osobní údaje žádné jiné třetí straně nevydá, nebude-li k tomu dán jiný zákonný důvod.

Cookies
Na základě požadavku zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, jsme povinni vás informovat o tom, že náš web využívá tzv. cookies.

Správce při provozu svých služeb v rámci internetu využívá cookies. Jedná se o malé textové soubory, které weby při jejich zachycení odesílají do prohlížeče. Účelem cookies je zejména využití pro ukládání údajů reklamních systémů, ke sledování chování návštěvníků na stránkách, pomoc při vyplňování formulářů, usnadnění přihlašování a další.

Správce subjekty údajů výslovně upozorňuje, že jejich webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci jejich nastavení je možné cookies blokovat, zcela zakázat jejich použití, mazat či je povolit jen pro jednotlivé weby či služby. Správce doporučujeme subjektům údajů prostudovat nápovědu svých internetových prohlížečů za účelem zajištění správy svých cookies.

Správce pro své služby využívá reklamní systémy (zejména Seznam.cz, Facebook a Google). Na stránkách těchto provozovatelů reklamních systémů mohou subjekty údajů zjistit další informace o využití cookies ze strany provozovatelů těchto reklamních systémů.

Co jsou cookies a k čemu slouží? Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači nebo mobilním zařízením prostřednictvím prohlížeče v okamžiku, kdy začnete využívat naše webové stránky. Když se později vrátíte na náš web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Soubory cookie můžete ze svého počítače nebo zařízení odstranit dle pokynů v souboru nápovědy svého prohlížeče internetu. Svůj prohlížeč můžete také nastavit tak, aby soubory cookie nepřijímal. Pokud však soubory cookie odstraníte nebo zablokujete, některé funkce webu nebude možné využít. Cookies umožní našemu webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, jako jsou například oblíbené nemovitosti, použitý jazyk a další. Soubory “cookies” mohou ulehčit a zpříjemnit práci při prohlížení internetu tím, že si zapamatují vaše preference anebo vám při opakovaných návštěvách určitých webových stránek ulehčí přihlašování a orientaci na webu. Já je používám například ke sledování počtu návštěvníků mých webových stránek, k registraci a uložení vašeho nastavení a vyhledávání a k výběru reklamy.

Cookies v žádném případě neslouží k identifikaci vaší osoby. Soubory cookies se rozdělují na dočasná a trvalá. Dočasná cookies jsou po ukončení vaší návštěvy smazána a slouží k tomu, aby při přecházení z jedné stránky na druhou byla zachována data a nemuseli jste je zadávat opakovaně. Dělají web přehlednější a srozumitelnější s větší bezpečností směrem k uživatelům. Trvalá cookies zůstávají ve vašem počítači déle, umožní vám si přizpůsobit naše webové stránky a slouží k tomu, abychom dokázali vždy zareagovat co nejrychleji na vaše potřeby. Tyto soubory však neslouží k osobní identifikaci návštěvníků těchto stránek, jsou ukládány anonymizované a nejsou spojeny s žádnými dalšími daty. Každý prohlížeč umožňuje administraci cookies. V případě, že váš prohlížeč bude mít povoleno použití cookies, budeme předpokládat, že s využitím cookies na našem webu souhlasíte.

Jak mohou být využívány cookies na stránkách? Správce stránek a osobních údajů je oprávněna využívat z důvodu svých oprávněných zájmů tzv. technická cookies, která usnadňují technický chod webových stránek (např. jazyková volba stránek, vytvoření a registrace účtu uživatele) a základní výkonnostní cookies pro účely měření návštěvnosti stránek – Google Analytics. Správce dále využívá cookies pro tzv. remarketing na základě Vašeho souhlasu.

Měření návštěvnosti Pomocí Google analytics se ukládají anonymní cookies a pomocí nich zjišťuji, které stránky kolik uživatelů navštěvuje, co je zajímá, jak dlouho na stránkách zůstanou. Znám počty lidí, čas strávený na mém webu, ale neznám jmenovitě, kdo to je.

Remarketing Cookies někdy používám k výběru reklamy a to podle zájmu návštěvníka (tzv. remarketing). Tím se zabrání, že se vám bude nabízet reklama, o kterou nemáte zájem, nebo to, co jste již viděli. Data z remarketingu používám pouze k výběru uživatelů z důvodu nabídky vhodnější reklamy. Pro účely remarketingu můžu zjišťovat data o přibližné geografické lokaci vašeho počítače nebo mobilního přístroje za účelem poskytování lepšího relevantního obsahu.

Cookies třetích stran Při návštěvě našich webových stránek mohou být ve Vašem počítači nebo mobilním zařízení za účelem remarketingu ukládány cookies i jiných webových stránek (na základě Vašeho souhlasu), které mohou být na našem webu provozovány nebo na ně náš web odkazuje. Jedná se o společnost GOOGLE, Facebook, Seznam, You Tube a případně další. Tyto weby mají své zásady ochrany osobních údajů. Mé webové stránky tyto cookies nedokáží číst. V některých případech jsou tyto weby využívány k tomu, aby se na nich zobrazovala má reklama.

Nastavení správy cookies v prohlížečích: Nejčastěji požívané webové prohlížeče (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, atd.) umožňují správu cookies. V nastavení prohlížečů se dají jednotlivé cookie blokovat, mazat, nebo úplně zakázat jejich používání, nebo je omezit či povolit pro vybrané webové stránky. Detailnější informace najdete v nápovědě vašeho prohlížeče.

Nesouhlas a odstranění souborů cookies Pro váš uživatelský komfort doporučuji při návštěvě mých webových stránek soubory cookie povolit. Pokud chcete odmítnout nebo odstranit všechny soubory cookie, můžete to provést přímo ve vašem prohlížeči. Odmítnutí souborů cookie ovšem bude mít negativní vliv na použitelnost nejen našeho webu, ale i všech ostatních.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti ode dne 27.4.2016.

Kód COOKIES: